logoambiente

Menú de navegació

headerEmissioni

L'energia che unisce

Ruta de navegació

Camins de navegació

Grafico Emissione Aprile 2017

Parametro Limite
di legge
Media
SO2 50.0 0.7
NOX 120.0 85.7
CO 50.0 7.3
HCI 10.0 1.7
COT 10.0 0.7
POLVERI 10.0 0.7
NH3 10.0 0.37
SO2 50.0 0.7 [] true; true; true; NOX 120.0 85.7 ['SO2'] true; true; true; CO 50.0 7.3 ['SO2', 'NOX'] true; true; true; HCI 10.0 1.7 ['SO2', 'NOX', 'CO'] true; true; true; COT 10.0 0.7 ['SO2', 'NOX', 'CO', 'HCI'] true; true; true; POLVERI 10.0 0.7 ['SO2', 'NOX', 'CO', 'HCI', 'COT'] true; true; true; NH3 10.0 0.37 ['SO2', 'NOX', 'CO', 'HCI', 'COT', 'POLVERI'] true; true; true;
['SO2', 'NOX', 'CO', 'HCI', 'COT', 'POLVERI', 'NH3']
[50.0, 120.0, 50.0, 10.0, 10.0, 10.0, 10.0]
[0.7, 85.7, 7.3, 1.7, 0.7, 0.7, 0.37]
Grafico Emissione Aprile 2017

footer