logo_ambiente

Menú de navegació

headerpagprofilo

L'energia che unisce

Ruta de navegació

Grafico Emissione Novembre 2018

Parametro Limite
di legge
Media
SO2 50.0 0.1
NOX 120.0 81.3
CO 50.0 3.3
HCI 10.0 0.5
COT 10.0 0.5
POLVERI 10.0 0.1
NH3 10.0 0.1
SO2 50.0 0.1 [] true; true; true; NOX 120.0 81.3 ['SO2'] true; true; true; CO 50.0 3.3 ['SO2', 'NOX'] true; true; true; HCI 10.0 0.5 ['SO2', 'NOX', 'CO'] true; true; true; COT 10.0 0.5 ['SO2', 'NOX', 'CO', 'HCI'] true; true; true; POLVERI 10.0 0.1 ['SO2', 'NOX', 'CO', 'HCI', 'COT'] true; true; true; NH3 10.0 0.1 ['SO2', 'NOX', 'CO', 'HCI', 'COT', 'POLVERI'] true; true; true;
['SO2', 'NOX', 'CO', 'HCI', 'COT', 'POLVERI', 'NH3']
[50.0, 120.0, 50.0, 10.0, 10.0, 10.0, 10.0]
[0.1, 81.3, 3.3, 0.5, 0.5, 0.1, 0.1]
Grafico Emissione Novembre 2018

footer